İnovita İşbirliği Platformu üniversite-sanayi arasında bir arayüz olma hedefini gerçekleştirmek üzere temel faaliyetlerini; ilgili üniversiteleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, işbirlikleri oluşturmak için gerekli etkinlikleri düzenlemek ve ortak proje çalışmaları için gerekli altyapı ortamlarını geliştirmek olarak belirlemiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen Platform faaliyetleri aşağıda listelenmiştir.

 

 • Sektörel Beklenti Analizi
 • Tanıtım Faaliyetleri
 • Eğitim Çalışmaları, Seminer ve Etkinlikler:
 • 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı ve Paydaş Arama Toplantısı, 4 Ekim 2011
  • Tıbbi Cihaz Teknolojileri Çalıştayı, 16 Aralık 2011
  • Genomiks Çağında Kişiye Özel Tanılar ve Tedaviler Çalıştayı, 20-21 Ocak 2012
  • Uygulama Hedefli Araştırma Ortaklığı Çalıştayı (Coulter Ekibi ile), 16 Nisan 2012
  • Yenileşim Ortaklıkları Forumu: Yaşam Bilimleri Destekli Bölgesel Gelişim Çalıştayı, 17 Nisan 2012
  • Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı Çalıştayı, 15 Mayıs 2012
  • 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, 20 Temmuz 2012
  • Haftalık Seminerler (+20)
  • Aylık Patent Toplantıları
  • Biyogişimcilik Destek Programı (HayalEt İşbirliği ile)
  • Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı Planlama Projesi