Hakkımızda

İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından aldığı destekle kurulmuş; Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi önderliğinde; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)” ve “İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü” ortaklığında yürütülmüştür.

İnovita İşbirliği Platformu, Yaşam bilimleri konusunda İstanbul Bölgesi içerisinde yaşam bilimleri ve teknolojileri alanında yürütülen bilimsel araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin gerçek bir ekonomik değer haline getirilmesi amacıyla üniversite-sanayi işbirliklerinde bir arayüz olmayı hedeflemiştir.

Platform İstanbul’da Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri konusunda faaliyet gösteren ilgili Ar-Ge merkezleri ile üniversiteler (ulusal ve uluslararası), ilgili STK kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek öne çıkan sektörel ihtiyaç ve beklentileri belirlemiş ve bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere İnovita Kuluçka ve İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi gibi projeleri hayata geçirmiştir.