To achieve its objective of becoming an interface between the universities and the industry, Inovita Cooperation Platform determined the following as its core activities: to bring the relevant universities, public and private sector organizations and NGOs together, to carry out necessary activities in order to establish cooperation and to develop necessary infrastructures for joint projects.


 • Sektörel Beklenti Analizi
 • Tanıtım Faaliyetleri
 • Eğitim Çalışmaları, Seminer ve Etkinlikler:
 • 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı ve Paydaş Arama Toplantısı, 4 Ekim 2011
  • Tıbbi Cihaz Teknolojileri Çalıştayı, 16 Aralık 2011
  • Genomiks Çağında Kişiye Özel Tanılar ve Tedaviler Çalıştayı, 20-21 Ocak 2012
  • Uygulama Hedefli Araştırma Ortaklığı Çalıştayı (Coulter Ekibi ile), 16 Nisan 2012
  • Yenileşim Ortaklıkları Forumu: Yaşam Bilimleri Destekli Bölgesel Gelişim Çalıştayı, 17 Nisan 2012
  • Türkiye’de Gıda Sektöründe Nanoteknoloji ve İnsan Sağlığı Çalıştayı, 15 Mayıs 2012
  • 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı, 20 Temmuz 2012
  • Haftalık Seminerler (+20)
  • Aylık Patent Toplantıları
  • Biyogişimcilik Destek Programı (HayalEt İşbirliği ile)
  • Rasathane Bilim ve Teknoloji Parkı Planlama Projesi