İNOVİTA KULUÇKA

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen (2012 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı)  “Sağlık Teknolojileri İstanbul Kuluçka Merkezi” projesinin temel amacı; yaşam bilimleri ve özellikle sağlık teknolojileri temasında yenilikçi fikirlerin katma değer yaratacak ekonomik ürünlere dönüşmesini sağlayacak iş, operasyon ve pazarlama mekanizmalarını oluşturarak girişimciliği teşvik etmek ve bu fikirleri ürüne dönüştürmek için ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlamak ve planlamaktır. Projemiz bu yönüyle sağlık teknolojileri alanında Türkiye’de ilk odaklı kuluçka merkezi planlama ve model ölçekte kurgulayıp kurma özelliğini de taşımaktadır.