İSTANBUL SAĞLIK ENDÜSTRİSİ AR-GE ve YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 yılı Mali Destek Programları, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Eylül (2015) – Eylül (2016) arasında desteklenmiştir. Proje, Boğaziçi Üniversitesi’nin yürütücülüğünde “İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlığı ve TR10/2015/YNK/0053 proje kodu ile yürütülmüştür.