Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

Danışmanlık

Girişimciler için kritik olan ve profesyonelleşme sürecinde ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetleri proje geliştirme sürecinde aşağıdaki başlıklar kapsamında başarılı girişimcilerimize ücretsiz olarak verilecektir.

 

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı

Proje kapsamında yer alacak girişimcilere fikri mülkiyet konusunda danışmanlık hizmeti verilecek ve projelerine yönelik patent ön araştırma desteği sağlanacak olup, başarılı projelerin patent başvuruları ve fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda ilgili mali destek mekanizmaları (TUBİTAK, KOSGEB) ve Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi gibi kurumsal destek mekanizmalarına doğrudan yönlendirme yapılacaktır.

 

Hukuk Danışmanlığı     

Girişimcilerin şirket kurma, ticarileştirme, yatırımcı desteği alma gibi çeşitli aşamalarda karşılaşabilecekleri hukuksal süreçler ve problemler karşısında onlara gerekli danışmanlık desteği profesyonel hukuk danışmanımız tarafından verilecektir.

 

Finans Danışmanlığı     

Girişimcilerin iş fikrinden ticarileşmeye giden proje yönetim süreçlerinde mali stratejilerini oluşturma ve fizibilite yapma gibi aşamalarda gerekli danışmanlık desteği profesyonel finans danışmanımız tarafından verilecektir.

 

Proje Geliştirme/Fon Mekanizmaları 

Yerli ve yabancı fon kaynakları hakkında girişimcilerin bilgilendirilmesi ve bu desteklerden yararlanabilmeleri konularında danışmalık hizmeti proje ekibimiz tarafından verilecektir.

 

Reklam ve Pazarlama Danışmanlığı            

Girişimcilere, reklam politikaları müşteri kitlesine uygun pazarlama türü ve pazar ile ilgili stratejik konularda danışmanlık hizmeti verilecektir.

 

İş Geliştirme Danışmanlığı   

Girişimci ve girişimci adaylarına iş planlarını oluşturma süreçlerinde yardımcı olmak ve iş geliştirme aşamalarında yol göstermek amacıyla proje danışmanlığı hizmeti verilecektir.