Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

Kimler Başvurabilir

  • YÖK’e bağlı tüm Üniversitelerin lisans öğrencisi, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri veya mezunları,
  • Yurtdışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenci veya lisans, yüksek lisans veya doktora programı mezunları,
  • Girişimciler, start-up firmalar veya yatırımcılar başvurabilir.