Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

SSS

Projemin fikri hakları olduğunu düşünüyorum, başvurum nasıl gizli tutulacak?

Başvuru formunda bu tür detaylı bilgiler istenmemektedir. Sunum öncesi sizlere bu konuda bilgilendirme yapılacak ve seçici kurul ile gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.

 

Bu destek makanizması ve başvuru bir defa mı yapılacak?

Destek mekanizması ve başvurular sürekli açık tutulacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi yıl içinde belirli dönemlerde yapılacaktır. 

 

Proje kapsamında verilen destekler nelerdir? Para desteği veriliyor mu?

Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi kapsamında  ürün geliştirmek için teknik/teknolojik danışmanlık, belgelendirme süreçlerinde destek, uygun koşullarda ofis alanı, test ve tasarım laboratuvarları, gerekli atölyeler temini ve malzeme desteği gibi verilecek hizmetlerin yanı sıra şirket kurma ve yönetimi için gerekli yönetsel ve finansal desteklerkonusunda aktif yönlendirmeyi de yapılacaktır. 

Projemiz kapsamında maddi destek verilmemektedir ancak yatırımcı ile girişimciyi buluşturma ve ürünün ticarileşme sürecindeki diğer adımlarda yukarıda bahsedilen destekler sağlanmaktadır.

 

Kimler katılabilir? Boğaziçi camiasına yönelik bir etkinlik mi bu?

Sağlık teknolojilerinde yenilikçi fikri olan tüm girişimciler.

 

Başvurularda şirket olma ya da olmama kriteri var mı?

Böyle bir kriter bulunmamaktadır. Şirketini kurmuş ya da henüz fikir aşamasındaki tüm girişimciler projemize başvurabilir.

 

Sunum formatı nedir? Süre ne kadardır?

Sunum formatı jüri öncesi eğitim sürecinde girişimciler ile paylaşılacaktır.

 

Başvurumu gönderdim ama yeni bilgilerle süresi içinde güncelleyebilir miyim?

Başvuru formu güncellemesi yapılabilmektedir.

 

Bir ekip ile başvurmam şart mı?

Bireysel başvurular kabul edilmektedir.

 

Birden fazla başvuruda bulunabilir miyim? Birden fazla ekipte yer alabilir miyim?

Farklı projeleriniz için birden fazla başvuruda bulunabilirsiniz.