Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

Proje Ekibi

Sevim Tekeli – Proje Koordinatörü

Seda Şenol – Proje Geliştirme Uzmanı

Tuğba Kadakoğlu – Proje İdari Asistanı

Ü. Göksu Şeker – Muhasebe Uzmanı

Prof. Dr. Mehmed Özkan (Yürütme Kurulu Başkanı)- Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Cengizhan Öztürk – Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yekta Ülgen – Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mana Sezdi - Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Başkan Yardımcısı

Özgür Özçelik –Teknopark İstanbul İş Geliştirme Müdürü

Servet Koçak – KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürü