Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi

Proje Gelişim Süreci

Final jürisi sonrası başarılı olan projelerin bir kısmı bu proje kapsamında belirlenecek ve oluşturulacak özel tematik fiziksel kuluçka alanlarına davet edilebilecektir. Tüm başarılı projeler ile de işbirlikleri devam edecektir. Seçilen projeler ile; proje geliştirme süreci, danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetleri süreçleri planlanacaktır.